Mandakini Farm, Behind Enasan Village, Pardhol, Ahmedabad.

CLASS – III

CLASS – III

Class III Art & Craft Syllabus 2022-23

Class III Computer Syllabus 2022-23

Class III English Syllabus 2022-23

Class III English-2 Syllabus 2022-23

Class III EVS Syllabus 2022-23

Class III Hindi Syllabus 2022-23

Class III Maths Syllabus 2022-23

Class III Time Table 2022-23